Publications 2016

Bakøy, E.; Helseth, T. and Puijk, R. eds. (2016) In Bak kamera : Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag 2016 (ISBN 9788275182478) 

Bakøy, E. (2016) «På innsiden av et TV-produksjonsselskap. Organisasjonskulturen i Rubicon TV. In Bak kamera: Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag pp. 77.92 

Helseth, T. and Jensen, A. H. (2016) «Filmproduksjon mellom kunst og kommers.» In Bak kamera: Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 9788275182478. pp. 107-120 

Iversen, G. (2016) «Norsk film begravet under Monolitten? Norsk filmproduksjon og statens filmpolitikk.» In Bak kamera: Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 9788275182478. pp. 65-75 

Iversen, G. (2016) «Å ri to hester – ‘Same Jakki’, dokumentarfilmen og staten i etterkrigstiden. In Bak kamera: Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 9788275182478. pp. 155-165 

Moseng, J.S. (2016) «Produksjonslandskapet i norsk film». I: Bak kamera: Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 9788275182478. s. 47-65 

Moseng, Jo Sondre; Engelstad, Audun. Filmbransjens grå eminense. En mikrohistorisk tilnærming til John M. Jacobsen. I: Bak kamera : Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 9788275182478. pp. 177-196

Presence, S. and Spicer, A. H. (2016) “Autonomy and dependency in two successful UK film and television companies: An analysis of RED Production Company and Warp Films.” In Film Studies, 14 (1). pp. 5-31. ISSN 1469-0314 Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/27791 

Puijk, R. (2016) «Forsking på produksjon av levende bilder.» I: Bak kamera : Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 9788275182478. pp. 9-28 

Sundet, V. S. (2016) «Den private tv-industrien i Norge. En medieøkologisk produksjonsanalyse. In Bak kamera : Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 9788275182478. pp. 29-46 

Sundet, V. S. (2016)“Still ‘Desperately seeking the audience’? Audience making in the age of media convergence (the Lilyhammer experience). “In Northern Lights 2016 ;Volum 14.(1) s. 11-27 

Sundet, V. S. (2016) «VGTV-serien Oljebarna: Produksjon og publisering av TV for nett.» In: Bak kamera: Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 9788275182478. pp. 121-142 

Eira, S. S. (2016) “How to Succeed with Film Production in the Regions? A Study of Key Success Factors in the Norwegian Regional Film Business”. In Nordicom Review 2016 ;Volum 38.(1) pp. 1-13 

Eira, S. S. (2016) “Hvordan lykkes med spillefilmproduksjon i regionene? En analyse av to selskaper. In Bak kamera : Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 9788275182478. pp. 93-106