Prosjektet er delt inn i syv arbeidspakker (WPS):


WP 1: Prosjektorganisering
Leder for arbeidspakken Professor Eva Bakøy (HiL). Medarrangør: Professor Roel Puijk (HiL)
Denne arbeidspakkenomfatter administrasjon av prosjektet, arrangement av seminarer
og konferanser, koordinering av formidling av resultater og publisering.


WP 2 : Den historiske norske studien
Hovedforsker og leder for arbeidspakken: Professor Gunnar Iversen (NTNU)
Co-forskere: Professor Tore Helseth (HiL) og professor Jan Anders Diesen (HiL). 
Oppgaven til dette teamet er å svare på sub-spørsmål 1: Hva skyldes vekst og bortfallet av
prominente film eller TV-selskaper i Norge i løpet av utvalgte historiske perioder?


WP 3: Dagens norske studie
Hovedforsker og leder av pakken: Professor Eva Bakøy (HiL). Co-forsker: Førsteamanuensis
Jo Sondre Moseng (HiL). Denne arbeidspakke studerer produksjonskulturer av seks
norske film -og TV-selskaper som ligger i Oslo eller i nærheten av hovedstaden. 
Arbeidspakken inkluderer også et postdokter og et PhD-prosjekt:
- Prosjektet til postdoktor Vilde Schanke Sundet fokuserer på den digitale utfordringen og 
tar sikte påbesvare sub-spørsmål 2: Hvor viktig er transmedia og konvergens, og hva
er virkningen av digitalisering og nye medier på produksjonskulturer?
- PhD- prosjektet til Stine Eira undersøker sub-spørsmål 3: Hva er
konkurransefortrinn og ulemper ved å være et selskap som ligger iregioner? 
Bedrifter i Mjøsregionen (f.eks. Fabelaktiv, Film 3 A/S ) vil være en del av
denne studien.


WP 4: Den danske Studien
Hovedforsker og leder for arbeidspakken: Førsteamanuensis Heidi Philipsen ,
(Syddansk Universitet). Co-forsker: Førsteamanuensis Søren Birkvad (HiL).
Denne arbeidspakken undersøker strukturelle forhold i film-og TV -sektoren i
Danmark og produksjonskulturer i to vellykkede danske film-og TV-selskaper.


WP 5: Den nederlandske studien
Hovedforsker og leder av pakken : Professor Eggo Müller (Universitetet i
Utrecht. Co-forsker: Professor Roel Puijk (HiL), assistent professor Willemien Sanders 
(Universitetet i Utrecht).Denne arbeidspakken undersøker strukturelle forhold i 
film-og TV-sektoren i Nederland og produksjonskulturer i fire vellykkede 
nederlandske film- og TV-selskaper.


WP 6: Den britiske studien
Hovedforsker og leder for arbeidspakken: Dr. Andrew Spicer (University of the West of
England. Co-forsker: Førsteamanuensis Audun Engelstad (HiL) og forsker Stephen Presence 
(University of the West of England). Denne arbeidspakken undersøker strukturelle forhold i film- og 
TV -sektoren iStorbritannia og produksjonskulturer i fem vellykkede britiske film-og TV-selskaper.


WP 7: Den sammenlignende studien
Leder av pakken: Eva Bakøy. Co-forskere: Roel Puijk, Audun Engelstad, Jo Sondre Moseng.
Denne arbeidspakkens formål er å sammenligne og kontrastere funnene fra de 
andre fem arbeidspakker og publisering av et bokmanuskriptet.