Nyheter:

 

Prev Next

Den siste SiFTI konferansen

26-05-2017 Hits:123

Den siste SiFTI konferansen

SiFTI prosjektet ble avsluttet 30. April, 2017.   I den anledning arrangerte den norske seksjonen av prosjektet avslutningskonferansen Researching Media Companies Producing Audiovisual Content den 20. og 21. april.   Konferansen - som ble holdt i Lillehammer – ble et møtested for deltakere fra flere verdensdeler.   Tre inviterte innledere snakket om arbeidet sitt i løpet av konferansen. Amanda Lotz (Universitetet i Michigan) diskuterte hvorfor amerikansk...

SiFTI med panel i ECREA/Praha

26-05-2017 Hits:132

SiFTI med panel i ECREA/Praha

  Den 6. ECREA konferansen med temaet Mediated [Dis]Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures ble arranger i Praha den 9-12 november, 2016. SiFTI-gruppen deltok med et panel som bar tittelen «Production Cultures Across Europe: Investigating and Analysing Successful Companies from the Independent Film and Television Industries». Panelet fokuserte på produksjonskulturene i noen utvalgte mediebedrifter og deres strategier for å overleve og...

Den første SiFTI antologien er publisert

  I november 2019 ble den første SiFTI-antologien publisert. Den har tittelen Bak kamera: Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Den åpner med en oversiktsartikkel som analyserer medieproduksjon som eget forskningsfelt.  

Det norske bokprosjektet: Møte på HiL

SiFTI-deltakerne er nå i gang med et nytt bokprosjekt. Boken tar opp produksjonsforskningens retninger og teorier. Den er oppdelt i fire seksjoner: Industrinivået, bedriftsnivået, enkeltproduksjoner samt individnivå. De ulike nivåene belyses av artikler basert på ny kunnskap om film- og TV-produksjon i Norge. Vi har skrevet kontrakt med Opplandske bokforlag, og boken skal være ferdig høsten 2016. Fotografiet er fra...

Seminar i København

22-12-2015 Hits:1108

Seminar i København

Mandag 21. og tirsdag 22. møttes SiFTI-deltakerne til seminar i København. Hensikten med seminaret var å diskutere kapittelutkast til en bok basert   på arbeidet i SiFTI-prosjektet. Boken utgis på det britiske forlaget Intellect som befinner seg i Bristol. Om alt går etter planen, ferdigstilles boken i løpet av høsten 2016.

Prosjektmidler til Steve Presence

Dr Steve Presence, som deltar i den britiske delene av SiFTI prosjektet, har mottatt 45,000 £ av UK Arts and Humanities Research Council for prosjektet ‘The Radical Film Network: Sustaining Alternative Film Cultures’.   Pengene skal gå til en rekke arrangementer over en to-årsperiode. Disse skal knyttes til sentrale motkulturelle og medieproduksjonsorienterte festivaler i Storbrittania og USA. Blant disse er Liverpool Radical...

 Flott konferanse i Bristol 14-15 april, 2015

Konferansen New Directions in Film and Television Production Studies må beskrives som en viktig begivenhet for forskningsfeltet medieproduksjonsstudier. Konferansen fylte alle tre rommene på Watersheds konferansesenter. Forskere fra en rekke europeiske land, Australia, USA og Karibien utforsket temaet medieproduksjon og medieproduksjonskulturer fra en mengde ulike synsvinkler. Teoretiske, historiske og metodologiske strategier innen fagfeltet ble tatt opp til diskusjon. Det ble også...

Norsk filmseminar 26. mars, 2015

Norsk filmseminar er en årlig begivenhet som arrangeres av Seksjon for film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Programmet for årets seminar 26. mars var utarbeidet av SiFTI-prosjektets deltakere - Tore Helseth, Jo Sondre Moseng og Eva Bakøy. Tittelen på seminaret var "Mens vi venter på filmmeldingen. Muligheter og utfordringer i dagens film- og TV-bransje"....  

ECREA Lisboa

20-11-2014 Hits:1065

ECREA Lisboa

Fem SiFTI papers ble lagt fram på ECREAs konferanse i Lisboa. De foreløpige resultatene fra casestudier i Norge, Danmark, England og Nederland ble diskutert i tillegg til et paper om den historiske utviklngen av et norsk filmselskap. Gruppen hadde også sin interne møte under konferansen.

Konferanse i Bristol

22-10-2014 Hits:2790

Konferanse i Bristol

Bristol Cultural Research Group, UWE Bristol/Schoolof Creative Arts og Film and Media, University of Portsmout arrangerer den 14. og 15. april 2015 konferansen "New directions in Film and Television Production Studies" i Bristol. To SiFTI medlemmer (Andrew Spicer og Stephen Presence) er initiativtakere. Fristen for å sende inn abstracts er forlenget til 14. november - se call for papers.

ECREA

22-10-2014 Hits:2261

ECREA

Lørdag 15. november vil SiFTI-medlemmene bidra i et panel på ECREA-konferansen i Lisboa. Panelt med tittel " Inside European Production Cultures: Film and Television" ledes av Eva Bakøy.    

IAMCR

22-10-2014 Hits:2572

IAMCR

Willemien Sanders og Roel Puijk presenterte paperet "The professional is personal. A comparison of two television production companies in the Netherlands" på IAMCR konferansen i Hyderabad, 15-19 July. Dette var del av arbeidsgruppen medie produksjonsanalyse.

Odense

22-10-2014 Hits:2019

Odense

SiFTI-forskere samlet seg i Odense og presenterte første utkast av deres papers om film- og TV-produksjonsbedrifter. Chris Matieu fra Lund Universitet kommenterte paperene og ledet en stimulerende diskusjon om teoretiske perspektiver på europeiske produksjonsstudier.  

Seminar Utrecht

20-02-2014 Hits:1295

Seminar Utrecht

Deltakere samlet seg i Utrecht den 3. februar og gikk gjennom forsknings-opplegget igjen. Prosjektlederen Eva Bakøy la fram de siste juseringer på basis av intervjuer med to norske produksjonsselksap. Willemien Sanders presenterte erfaringer med masterstudenters undersøkelser av nederlandske selskap og kringkastere, mens Tore Helseth la fram historisk materiale om et norsk filmselskapets skjebne.

SiFTI workshop på HiL

17-09-2013 Hits:1458

SiFTI workshop på HiL

SiFTI gruppen hadde en workshop på Høgskolen i Lillehammer den 12. og 13. september. Her diskuterte vi hvilken bedrifter fra de ulike land som skulle inngå i studiet. I tillegg ble intervju-guiden diskutert før den blir testet i løpet av høsten.  

Kickoff på Høsbjør

12-09-2013 Hits:1243

Kickoff på Høsbjør

Forskningsgruppen hadde sitt første møte på Høsbjør 13. - 14. juni hvor deltakerne presenterte hovedtrekk ved film- og fjernsynssektorene i de ulike land. Metodiske problemer med å sammenligne produksjonsbedrifter i forskjellige land, hvordan man kan gjøre forskningen nyttig for sektorene o.l. ble også diskutert.