SiFTI Nyheter

Den siste SiFTI konferansen

26-05-2017 // Hits:1348 // Administrator - avatar Administrator

SiFTI prosjektet ble avsluttet 30. April, 2017. I den anledning arrangerte den norske seksjonen av prosjektet avslutningskonferansen Researching Media Companies Producing Audiovisual Content den 20. og 21. april. Konferansen - som ble holdt i Lillehammer –....... Les mer

SiFTI med panel i ECREA/Praha

26-05-2017 // Hits:1310 // Administrator - avatar Administrator

Den 6. ECREA konferansen med temaet Mediated [Dis]Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures ble arranger i Praha den 9-12 november, 2016. SiFTI-gruppen deltok med et panel som bar tittelen «Production Cultures Across Europe: Investigating and....... Les mer

Den første SiFTI-antologien er publisert

26-05-2017 // Hits:1321 // Administrator - avatar Administrator

I november 2019 ble den første SiFTI-antologien publisert. Den har tittelen Bak kamera: Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Den åpner med en oversiktsartikkel som analyserer medieproduksjon som eget forskningsfelt.   Les mer

Det norske bokprosjektet: Møte på HiL

22-12-2015 // Hits:2384 // Eva - avatar Eva

SiFTI-deltakerne er nå i gang med et nytt bokprosjekt. Boken tar opp produksjonsforskningens retninger og teorier. Den er oppdelt i fire seksjoner: Industrinivået, bedriftsnivået, enkeltproduksjoner samt individnivå. De ulike nivåene belyses av artikler basert på....... Les mer

Seminar i København

22-12-2015 // Hits:1685 // Eva - avatar Eva

Mandag 21. og tirsdag 22. møttes SiFTI-deltakerne til seminar i København. Hensikten med seminaret var å diskutere kapittelutkast til en bok basert   på arbeidet i SiFTI-prosjektet. Boken utgis på det britiske forlaget Intellect som befinner seg....... Les mer

Prosjektmidler til Steve Presence

04-05-2015 // Hits:2386 // Eva - avatar Eva

Dr Steve Presence, som deltar i den britiske delene av SiFTI prosjektet, har mottatt 45,000 £ av UK Arts and Humanities Research Council for prosjektet ‘The Radical Film Network: Sustaining Alternative Film Cultures’.   Pengene skal gå....... Les mer

Flott konferanse i Bristol 14-15 april…

04-05-2015 // Hits:2253 // Eva - avatar Eva

Konferansen New Directions in Film and Television Production Studies må beskrives som en viktig begivenhet for forskningsfeltet medieproduksjonsstudier. Konferansen fylte alle tre rommene på Watersheds konferansesenter. Forskere fra en rekke europeiske land, Australia, USA og Karibien....... Les mer

Norsk filmseminar 26. mars, 2015

29-04-2015 // Hits:2539 // Eva - avatar Eva

Norsk filmseminar er en årlig begivenhet som arrangeres av Seksjon for film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. Programmet for årets seminar 26. mars var utarbeidet av SiFTI-prosjektets deltakere - Tore Helseth, Jo Sondre Moseng og....... Les mer

ECREA Lisboa

20-11-2014 // Hits:1713 // Roel - avatar Roel

Fem SiFTI papers ble lagt fram på ECREAs konferanse i Lisboa. De foreløpige resultatene fra casestudier i Norge, Danmark, England og Nederland ble diskutert i tillegg til et paper om den historiske utviklngen av et....... Les mer

ECREA

22-10-2014 // Hits:2988 // Roel - avatar Roel

Lørdag 15. november vil SiFTI-medlemmene bidra i et panel på ECREA-konferansen i Lisboa. Panelt med tittel " Inside European Production Cultures: Film and Television" ledes av Eva Bakøy. Les mer

IAMCR

22-10-2014 // Hits:3229 // Roel - avatar Roel

Willemien Sanders og Roel Puijk presenterte paperet "The professional is personal. A comparison of two television production companies in the Netherlands" på IAMCR konferansen i Hyderabad, 15-19 July. Dette var del av arbeidsgruppen medie produksjonsanalyse. Les mer

Odense

22-10-2014 // Hits:2680 // Administrator - avatar Administrator

SiFTI-forskere samlet seg i Odense og presenterte første utkast av deres papers om film- og TV-produksjonsbedrifter. Chris Matieu fra Lund Universitet kommenterte paperene og ledet en stimulerende diskusjon om teoretiske perspektiver på europeiske produksjonsstudier. Les mer

Seminar Utrecht

20-02-2014 // Hits:1975 // Roel - avatar Roel

Deltakere samlet seg i Utrecht den 3. februar og gikk gjennom forsknings-opplegget igjen. Prosjektlederen Eva Bakøy la fram de siste juseringer på basis av intervjuer med to norske produksjonsselksap. Willemien Sanders presenterte erfaringer med masterstudenters....... Les mer

SiFTI workshop på HiL

17-09-2013 // Hits:2129 // Roel - avatar Roel

SiFTI gruppen hadde en workshop på Høgskolen i Lillehammer den 12. og 13. september. Her diskuterte vi hvilken bedrifter fra de ulike land som skulle inngå i studiet. I tillegg ble intervju-guiden diskutert før den....... Les mer

Kickoff på Høsbjør

12-09-2013 // Hits:1816 // Roel - avatar Roel

Forskningsgruppen hadde sitt første møte på Høsbjør 13. - 14. juni hvor deltakerne presenterte hovedtrekk ved film- og fjernsynssektorene i de ulike land. Metodiske problemer med å sammenligne produksjonsbedrifter i forskjellige land, hvordan man kan....... Les mer

Kickoff på Høsbjør

14-06-2013 // Hits:2360 // Roel - avatar Roel

Forskningsgruppen hadde sitt første møte på Høsbjør 13. - 14. juni hvor deltakerne presenterte hovedtrekk ved film- og fjernsynssektorene i de ulike land. Metodiske problemer med å sammenligne produksjonsbedrifter i forskjellige land, hvordan man kan gjøre....... Les mer