IMG 1010 lite

SiFTI gruppen hadde en workshop på Høgskolen i Lillehammer den 12. og 13. september. Her diskuterte vi hvilken bedrifter fra de ulike land som skulle inngå i studiet. I tillegg ble intervju-guiden diskutert før den blir testet i løpet av høsten.


IMG 1005 lite

Som inspirasjonekilder hadde Chris Bilton (University of Warwick) og Arne H. Krumsvik (Høgskolen i Oslo og Akershus) innlegg om kreativitet og medieøkonomi. Produsent Finn Gjerdrum gikk gjennom suksesser og feilslag i de ulike fasene i utviklingen av hans selskap Paradox.