Sifti Hsbjr 3Forskningsgruppen hadde sitt første møte på Høsbjør 13. - 14. juni hvor deltakerne presenterte hovedtrekk ved film- og fjernsynssektorene i de ulike land. Metodiske problemer med å sammenligne produksjonsbedrifter i forskjellige land, hvordan man kan gjøre forskningen nyttig for sektorene o.l. ble også diskutert.