Lisboa seminarFem SiFTI papers ble lagt fram på ECREAs konferanse i Lisboa. De foreløpige resultatene fra casestudier i Norge, Danmark, England og Nederland ble diskutert i tillegg til et paper om den historiske utviklngen av et norsk filmselskap. Gruppen hadde også sin interne møte under konferansen.