OdenseSiFTI-forskere samlet seg i Odense og presenterte første utkast av deres papers om film- og TV-produksjonsbedrifter. Chris Matieu fra Lund Universitet kommenterte paperene og ledet en stimulerende diskusjon om teoretiske perspektiver på europeiske produksjonsstudier.