Norsk filmseminar er en årlig begivenhet som arrangeres av Seksjon for film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. diesenProgrammet for årets seminar 26. mars var utarbeidet av SiFTI-prosjektets deltakere - Tore Helseth, Jo Sondre Moseng og Eva Bakøy. Tittelen på seminaret var "Mens vi venter på filmmeldingen. Muligheter og utfordringer i dagens film- og TV-bransje"....

 

Tre aktuelle tema ble diskutert på seminaret: 1) Nye finansieringsformer; 2) Eksport av norsk film/formater til utlandet og 3) Internasjonale co-produksjoner. Flere sentrale  ledere i film- og tv-bransjen presenterte sine erfaringer for et interessert publikum av HiL-studenter og bransjefolk. Fra SiFTI-prosjektet deltok filmhistorikeren Jan Anders Diesen med foredraget "Norsk filmproduksjon før støtteordningene".