Konferansen New Directions in Film and Television Production Studies må beskrives som en viktig begivenhet for forskningsfeltet medieproduksjonsstudier. Konferansen fylte alle tre rommene på Watersheds 2konferansesenter. Forskere fra en rekke europeiske land, Australia, USA og Karibien utforsket temaet medieproduksjon og medieproduksjonskulturer fra en mengde ulike synsvinkler. Teoretiske, historiske og metodologiske strategier innen fagfeltet ble tatt opp til diskusjon. Det ble også lagt fram ferske undersøkelser knyttet til hvordan nye teknologier, forretningsmodeller, politiske rammeverk og resepsjonspraksiser former mediesektoren. Konferansen bekreftet medieproduksjonsforskningens påfallende flerfaglighet og perspektivmangfold.

 

I tillegg til keynote presentasjoner fra to ledende forskere på medieproduksjonsfeltet - professor Philip Drake (Edge Hill University) og professor John Thornton Caldwell (UCLA) - fikk konferansedeltakerne også høre innlegg av meget profilerte personer fra film- og tv-industrien, deriblant Laura Marshall (Icon Films), Kate Ogborn (Fly Films), Frank Mannion (Swipe Films) og Rod Stoneman (former Channel 4 Commissioning Editor, for tiden leder av Huston School of Film and Media, Galway). Ved å skape en møteplass for akademia og medieindustrien hvor nyere forskning ble diskutert, bidro konferansen til å peke på nye retninger for fremtidige medieproduksjonsstudier. I denne sammeneheng har konferansen blitt beskrevet som  ‘a key milestone in the development of Production Studies’ (http://mecetes.co.uk/new-directions-in-film-and-tv-production-studies/).