steveDr Steve Presence, som deltar i den britiske delene av SiFTI prosjektet, har mottatt 45,000 £ av UK Arts and Humanities Research Council for prosjektet ‘The Radical Film Network: Sustaining Alternative Film Cultures’.

 

Pengene skal gå til en rekke arrangementer over en to-årsperiode. Disse skal knyttes til sentrale motkulturelle og medieproduksjonsorienterte festivaler i Storbrittania og USA. Blant disse er Liverpool Radical Film Festival, Sheffield Doc/Fest, Workers’ Unite Film Festival i New York City og the Bristol Radical Film Festival. Arrangementene vil bidra til å synliggjøre og stimulere bærekraften til den radikale filmkulturen.

 

RFN ble etablert i 2013 for å støtte opp om de politisk engasjerte og estetisk innovative filmkulturene i verden.  Se www.radicalfilmnetwork.com for mer informasjon.