Mandag 21. og tirsdag 22. møttes SiFTI-deltakerne til seminar i København. Hensikten med seminaret var å diskutere kapittelutkast til en bok basert

 

på arbeidet i SiFTI-prosjektet. Boken utgis på det britiske forlaget Intellect som befinner seg i Bristol. Om alt går etter planen, ferdigstilles boken i løpet av høsten 2016.