SiFTI-deltakerne er nå i gang med et nytt bokprosjekt. Boken tar opp produksjonsforskningens retninger og teorier. Den er oppdelt i fire seksjoner: Industrinivået, bedriftsnivået, enkeltproduksjoner samt individnivå. De ulike nivåene belyses av artikler basert på ny kunnskap om film- og TV-produksjon i Norge. Vi har skrevet kontrakt med Opplandske bokforlag, og boken skal være ferdig høsten 2016. Fotografiet er fra et bokseminar på HiL i november. Seminaret ble ledet av Tore Helseth - til venstre på bildet.