anthologyI november 2019 ble den første SiFTI-antologien publisert. Den har tittelen Bak kamera: Norsk film og TV i et produksjonsperspektiv. Den åpner med en oversiktsartikkel som analyserer medieproduksjon som eget forskningsfelt.  

Deretter følger en rekke studier som belyser produksjonen av audiovisuelt innhold i Norge på fire forskjellige nivåer: Industri, selskap, tekstproduksjon og individuelle karrierer i film/tv-bransjen. Antologien omfatter for eksempel artikler som analyserer regionale filmselskaper, programproduksjon for nett-tv og rollen til norske filmprodusenter. Den inkluderer også flere artikler som omhandler norsk film- og TV-produksjon i historiske perspektiver. For mer informasjon http://www.oplandskebokforlag.no/index.php?do=product&id=223