ecreaDen 6. ECREA konferansen med temaet Mediated [Dis]Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures ble arranger i Praha den 9-12 november, 2016. SiFTI-gruppen deltok med et panel som bar tittelen «Production Cultures Across Europe: Investigating and Analysing Successful Companies from the Independent Film and Television Industries». 

Panelet fokuserte på produksjonskulturene i noen utvalgte mediebedrifter og deres strategier for å overleve og lykkes i markedet.

 

Fire paper ble presentert: Andrew Spicer diskuterte det britiske selskapet Aardman Animations, Heidi Philipsen snakket om det danske filmselskapet Zentropa, Vilde S. Sundet og Eva Bakøy analyserte produksjonskulturen i det norske selskapet Rubicon AS, mens Stine S. Eira tok opp norske filmselskaper i regionen.

Roel Puijk presentere et paper som diskuterte de viktigste funnene fra SiFTI prosjektet.

For mer informasjon se https://www.czech-in.org/cmdownload/ECREA2016/AB_HTML/files/assets/basic-html/page-1.html#

 

 


 

praha