olof

SiFTI prosjektet ble avsluttet 30. April, 2017. I den anledning arrangerte den norske seksjonen av prosjektet avslutningskonferansen Researching Media Companies Producing Audiovisual Content den 20. og 21. april.

Konferansen - som ble holdt i Lillehammer – ble et møtested for deltakere fra flere verdensdeler. Tre inviterte innledere snakket om arbeidet sitt i løpet av konferansen. Amanda Lotz (Universitetet i Michigan) diskuterte hvorfor amerikansk TV-drama fikk et så stort gjennomslag mot slutten av 1900-tallet.

 

Olof Hedling (Universitetet i Lund) snakket om den betydning det svenske regionale filmfondet FilmVäst har hatt for svensk og europeisk filmproduksjon, mens Ole Hedman fra NRK fortalte om de verktøy NRK bruker for å fremme innovasjon.

 

Konferanseprogrammet finnes på her på SiFTI sidene  http://sifti.no/index.php/en/component/content/article/10-statisk/50-program-sifti-conference.