SiFTI Odense seminar 16-17 oktober 2014

.

Gjesteforelesninger

 

Mathieu, Chris: "Contemporary cultural Sociology's Relevance for Management and Organisation Studies (Swindler & Alexander)."

 

Mathiu er universitetslektor ved Avdeling for sosiologi ved universitetet i Lund. Hans forskningsområder er knyttet til de kreative industriene med et særlig fokus på film.

--------------------------------------------

Bakøy, Eva: "The Norwegian WP."

 

Engelstad, Audun: "Success - an equation."

 

Philipsen, Heidi: "Short presentation Zentropa."

 

Sanders, Puijk, Müller: "Success in Dutch film and television production."

 

Spicer, Andrew: "Slides on Red."