SiFTI Odense seminar 16-17 oktober 2014

Gjesteforelesninger

Mathieu, Chris:
"Contemporary cultural Sociology's Relevance for Management and Organisation Studies (Swindler & Alexander)." 

Mathiu er universitetslektor ved Avdeling for sosiologi ved universitetet i Lund. Hans forskningsområder er knyttet til de kreative industriene med et særlig fokus på film.


Bakøy, Eva:
"The Norwegian WP." 

Engelstad, Audun:
"Success - an equation." 

Philipsen, Heidi:
"Short presentation Zentropa." 

Sanders, Puijk, Müller:
"Success in Dutch film and television production." 

Spicer, Andrew:
"Slides on Red."